Skip to content

Bảo Vệ Nội Dung

Có thể bạn chưa từng biết đến DMCA nhưng ngay bây giờ bạn lại cần đạo luật này bảo vệ nội dung bạn “vắt óc” sáng tạo. Thì đây là lúc bạn cần điền thông tin theo form bên cạnh.

Hãy bảo vệ nội dung của bạn

Chúng tôi thay bạn làm việc với Google & các hosting providers để gỡ bỏ các nội dung vi phạm.

Bảo vệ nội dung

Đừng để nội dung của bạn trôi nổi đâu đó mà không có sự cho phép của bạn. Đây là chất xám của bạn và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Chống kẻ "đạo văn"

Những kẻ tinh vi hơn cũng không thể thoát khỏi vi phạm nếu bạn mạnh dạng lên tiếng vì những nội dung gần giống với bạn hoặc kẻ đó chỉ thay đổi một chút.

Tận hưởng doanh thu

Từ 5 đến 7 ngày doanh thu của bạn sẽ quay về và nội dung không phép sẽ được gỡ bỏ khỏi Google đừng để doanh thu của bạn chui qua kẻ tay một cách quá dễ dàng.

Tập trung sáng tạo

Hãy thoải mái tập trung sáng tạo, đừng đau đầu vì phải đích thân xử lý các vấn đề DMCA. Chúng tôi tự hào và nhanh chóng xử lý phó thác của bạn.

Chúng tôi tự hào về công việc đang làm cho cộng đồng sáng tạo. Hãy cứ vui vẻ sáng tạo, vì luôn có chúng tôi
bảo vệ “nội dung” ngay khi bạn cần.