The Job
1. Xây dựng và phát triển website.
2. Xây dựng kiến trúc và thiết kế các sản phẩm, tính năng mới.
3. Cải tiến, nâng cao hiệu quả của những sản phẩm hiện có.

Your Skills and Experience
1. Có kiến thức tốt về OOP, Có khả năng lập trình PHP.
2. Có khả năng làm việc với HTML5, CSS3, Javascript, jQuery.
3. Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL.
4. Kỹ năng đọc/hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

**Ưu Tiên
1. Có kinh nghiệm Codeigniter framework , SVN, Git.
2. Tư duy logic tốt, nắm vững lập trình hướng đối tượng.
3. Có khả năng làm FrontEnd tốt.

Đây có phải là công việc tuyệt vời dành cho bạn?

Hãy cùng ASC cho tất cả mọi người thấy bạn không phải dạng vừa đâu!? Hãy gửi cho chúng tôi Portfolio, CV ấn tượng của mình nhé!

Gửi mail đến ASC